Інформація для авторів

Спеціальна металургія: Вчора, сьогодні, завтра

Публікація праць учасників конференції (увага!)

Оригінальні статті, оформлені згідно з вимог, розміщуються на платформі конференції до 15 квітня 2019 року.

До уваги авторів: традицыйно видання збірки праць конференції відбувається на платформу відкритого доступу (Open conference system). Такий підхід дає можливість цитування робіт, включених до збірки наукових праць конференції, в наукометричних базах. Відповідно буде підвищено кількість цитувань кожного з авторів. Тому, звертаємось до вас із проханням зареєструватись на сторінці конференції -http://smytt-metal.kpi.ua/SMYTT-17/index і розмістити там вашу статтю, оформлено відповідно до вимог, що представлені нижче.

Організація роботи конференції

Пленарне засідання конференції відбудеться 23 квітня 2018 року в аудиторії 204 учбового корпусу 9 (вул. Політехнічна 35, м. Київ, www.fhotm.kpi.ua), початок роботи конференції о 1015.

 

Фінансові питання конференції

Участь у конференції безкоштовна. Проживання та харчування авторів здійснюється за власний рахунок. Усім учасникам конференції буде видано електронний збірник матеріалів конференції на CD-носії. У разі відсутності доповідача, збірник матеріалів конференції буде вислано на e-mail. Збірник матеріалів конференції буде також завантажений на web-сторінку конференції http://smytt-metal.kpi.ua/SMYTT-17/index

 

Вимоги до оформлення статті в збірку матеріалів конференції

 

Сторінки: розмір аркуша 210×297 мм, (А4), без нумерації. Обсяг статті - не більше 20 аркушів.

Поля:                    верхнє – 25 мм, нижнє – 35 мм, праве – 25 мм, ліве – 25 мм.

Шрифт: Times New Roman, 14 пт., звичайний.

Абзац: відступи – 0 см, інтервали – 0 см, відступ абзацу – 1 см, міжрядковий інтервал – 1, вирівнювання – по ширині.

 

Матеріал подається в такій послідовності:

-          УДК. Вирівнювання – зліва.

-          Назва статті. Напівжирний, великі літери. Абзац без відступів, вирівнювання по центру.

-          Ініціали і прізвища авторів, назва організації. Курсив. Абзац без відступів, вирівнювання – по центру.

-          Анотації. Курсив. Анотації представляються українською, російською і англійською мовами. Вирівнювання – по ширині.

-          Текст статті. Звичайний. Абзац – 1 см. Вирівнювання – по ширині.

-          Література. Слово «Література», шрифт – 14 пт., прописні літери. Абзац – без відступів, вирівнювання – по центру. Перелік літературних джерел – нумерований список, шрифт – 12 пт. абзац – 1 см, вирівнювання по ширині. Перелік посилань оформлюється відповідно до вимог ВАК України.

-          Рисунки. Базовий формат рисунків – jpg, gif, png. Можливі також рисунки Microsoft Word і Corel Draw. Розміщення рисунку – в тексті. Під рисунком розміщується підпис у вигляді «Рис. 1 Назва рисунку». Абзац – без відступів, вирівнювання – по центру.

-          Формули. Формули набираються в редакторі рівнянь Microsoft Equation 3.0. Параметри налаштування редактора: звичайний – 14 пт., великий індекс – 9 пт., малий індекс – 9 пт., великий символ – 18 пт., малий символ – 12 пт. Абзац – без відступів, вирівнювання по лівому краю. З правої сторони в дужках подається порядковий номер формули.

-          Таблиці. Формат таблиці – Microsoft Word або Microsoft Excel. Над таблицею ліворуч подається її порядковий номер і назва у вигляді «Таблиця 1 Назва таблиці».

 

 

Довідки про проведення конференції:

Михаленков Костянтин Вікторович, тел.: (093) 478-19-61

Антоневич Ярослав Казимирович, тел.: (066) 249-11-42

Ви хочете подати доповідь на цю конференцію? Рекомендуємо ознайомитись з нашою редакційною політикою на сторінці "Про конференцію", а також прочитати основну інформацію про конференцію на головній сторінці.

admin@fhotm.kpi.ua